Miljø

Bevidst og ansvarlig omgang med miljøet er alle menneskers forpligtigelse. I vores produktion arbejder vi med Schücos profilsortiment, der er fremstillet uden brug af blødgørere og tungmetaller. Det er en hård PVC stabiliseret med calcium/zink.

Populært udtrykt har vi det ligesom slagterierne; det er kun skriget der går tabt. Alt vores affald bliver genanvendt i forskellige sammenhænge.

For eksempel bliver vores profilstumper afhentet af det tyske firma Tönsmeier, der er en del af et europæisk samarbejde  for genbrug af PVC. Vores afskæringer fra stålforstærkninger og aluminium går til produkthandlen, mens plastikemballage og plastspåner indleveres til genbrug på den kommunale genbrugsplads. 

Derfor har plastvinduer den klart bedste energibalance sammenlignet med andre typer af materiale til vinduer og døre.

Et godt indeklima

Med plastvinduer er der ingen lugt eller forurening af indeklimaet, ingen afgasning eller irriterende luftgener. Plastvinduer er derfor særdeles velegnet til bygninger hvor der stilles store krav til et rent indemiljø. Eksempelvis laboratorier, sygehuse, medicinal- og fødevareindustrier.

PVC, der blandt andet består af salt og råolie, er desuden vanskelig antændelig og særdeles skånsom overfor ressourceforbrug og miljø.